Foreningen for Nationalparkskeptikere

 

 

   

Velkommen til fremtidens Sydfyn

 

 

Sydfyn bliver i flere og flere sammenhænge udvnævnt til en del af udkantsDanmark. Er det en korrekt betegnelse? På fremtidenssydfyn.dk vil vi i foreningen for nationalparkskeptikere søge at modbevise dette ved at vise de mange positive ting i det sydfynske område og skabe en platform for fælles fremdrift.

 

Skal Sydfyn være naturreservat, til glæde for turister og befolkningen uden for området? Skal vi være bosætningsområde med attraktive uddannelsesmuligheder og mange rekreative tilbud? Skal der satses på erhverv indenfor industri og jordbrug i området? Skal jorden dyrkes konventionelt eller økologisk?

Eller skal vi have det hele, hvis det er muligt ?

 

Foreningen af Nationalparkskeptikere er dannet på baggrund af befolkningens bekymringer omkring skabelsen af en sydfynsk nationalpark. 500 personer har meldt sig ind pr. 31.12.2010 og flere kommer til. Øverst på siden findes link til mere information om foreningens sammensætning, holdninger og mål.

 

For at finde ud af om den folkelige opbakning til en nationalpark er til stede, lavede foreningen i foråret 2010 en stor undersøgelse af holdningen blandt lodsejere og den øvrige del af befolkningen, som bor på landet i undersøgelsesområdet. Ca. 3000 personer gav deres underskrift. Resultatet kan ses på "det røde kort", hvor de røde områder angiver de lodsejere, der ikke ønsker en nationalpark på Sydfyn. Klik her for at se kortet.

 

Bliv medlem

Støt foreningen ved at indbetale et medlemsbidrag på minimum 100 kr. til foreningens konto 2047-0125206093 med angivelse af navn og adresse. Send samtidig en mail ved at klikke på kuverten øverst til højre på siden, så vi kan informere om eventuelle nyheder.

 

 

Nyheder »

 

                        

 

Debatmøder om Nationalpark »

 

I forbindelse med høringsfasen omkring en sydfynsk nationalpark afholdes der en række debatmøder i de enkelte kommuner. Du kan se mødekalenderen ved at klikke på linket her.

 

Indsend dit høringssvar »

 

Det er vigtigt at lokalpolitikkerne kender din holdning til spørgsmålet om en sydfynsk nationalpark. Jo flere der giver deres mening til kende jo bedre. Du kan indsende dit høringssvar ved at klikke her.

 

Generalforsamling »

 

Foreningen for nationalparkskeptikere holdt generalforsamling 17. marts 2011 kl. 19.30 på Hotel Ærø i Svendborg.

Se referat ved at trykke her.

Fremtidenssydfyn.dk © 2011